Liczba odwiedzin strony: 40776 Osób na stronie: 1
 

A.S. Kancelaria Patentowa
Andrzej Stachowski

 

Jestem doświadczonym rzecznikiem patentowym, absolwentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Ukończyłem również studium Prawo Konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiadam uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego i profesjonalnego pełnomocnika w OHIM (Alicante) w sprawach Wspólnotowych Wzorów przemysłowych i Znaków towarowych.

Od ponad 25 lat zajmuję się zawodowo uzyskiwaniem ochrony prawnej:
-wynalazków (patenty),
-wzorów użytkowych i przemysłowych,
-znaków towarowych,
a jednocześnie, świadczę usługi z zakresu:
- badań patentowych dostosowanych do konkretnych potrzeb Klienta,
- umów licencyjnych i innych umów związanych z obrotem własnością przemysłową,
- prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i dziedzin
  znajdujących się na styku zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej
  i prawa autorskiego.
Pracowałem przez szereg lat (nadal pracuję) dla takich powszechnie uznanych i poważanych Klientów, jak:
- Polska Akademia Nauk;
- Instytut Technologii Nafty;
- Politechnika Krakowska;
- Instytut Nafty i Gazu.
 
Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe stanowią wartości niematerialne, dzięki którym można ochronić przed zawłaszczeniem i bezprawnym wykorzystaniem przez konkurencję dorobek techniczno-technologiczny, design oraz używane na rynku marki, brandy, logo, itp. oznaczenia. Podnoszą one wiarygodność, prestiż i wartość Państwa przedsiębiorstwa, a równocześnie są skutecznym narzędziem walki z konkurencją. Mogą stanowić cenny aport do spółki, da się je przenosić (np. przez sprzedaż, przekazanie, darowiznę), jak również podlegają dziedziczeniu.
Moja Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną obsługę w uzyskiwaniu ochrony prawnej tych wartości niematerialnych na terytorium Polski, poprzez zgłoszenie w polskim Urzędzie Patentowym oraz na obszarze Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie zarządzania własnością przemysłową i pomoc w wycenie wartości tych praw.
Jeżeli już dysponują Państwo prawami wyłącznymi na przedmioty własności przemysłowej, a w Państwa odczuciu konkurencja narusza je, lub też ktoś zarzuca Państwu naruszanie jego praw wyłącznych - to oferuję pomoc w prowadzeniu postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Jeżeli szukają Państwo obcych rozwiązań, które można by w kraju legalnie wykorzystać, albo już znaleźli takie rozwiązanie i mają zamiar go zastosować lecz nie ma pewności czy nie będą za to grozić Państwu sankcje - Kancelaria oferuje przeprowadzenie stosownych badań patentowych, które nie tylko wyjaśnią Państwa wątpliwości ale i zminimalizują ryzyko naruszenia praw osób trzecich gdyby rozpoczęto produkcję na podstawie cudzego rozwiązania.
Ponadto mogą Państwo zlecić badania patentowe stanu techniki w danej dziedzinie, albo badania zawierające informacje o rozwiązaniach chronionych przez konkurencję czy o rozwoju patentowym firm wiodących w danej dziedzinie.
 
Przedstawiając powyższe informacje, zapraszam po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu do Kancelarii, która znajduje się naprzeciw kampusu Politechniki Krakowskiej - celem omówienia  warunków współpracy w pełni dostosowanej do Państwa potrzeb.
Andrzej Stachowski