Liczba odwiedzin strony: 40771 Osób na stronie: 6
 

Zakres usług - A.S. Kancelaria Patentowa
Andrzej Stachowski

 

 1. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • nazw handlowych
  • oznaczeń geograficznych
  • topografii
  • układów scalonych
  • wynalazków
  • wzorów przemysłowych
  • wzorów użytkowych
  • znaków towarowych
 2. Doradztwo, badania i opinie w sprawach własności przemysłowej
 3. Inne czynności
 4. Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych
 5. Międzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT
 6. Odnowienia
 7. Pełnomocnictwo:
  • przed sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej
  • przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
  • przed Urzędem Patentowym
  • wzorów użytkowych
 8. Sporządzanie dokumentacji
 9. Szkolenia
 10. Zgłoszenia i rejestracja praw własności intelektualnej i przemysłowej do ochrony prawnej
 11. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w sprawach własności przemysłowej
 12. Rzecznicy patentowi
 13. Prawnicy
 14. Umowy w zakresie własności przemysłowej, m.in. licencyjne etc.
 15. Badania patentowe zwiazane z tworzeniem rozwiązania nowego, wzorowanego na cudzym lub skopiowania cudzego.
 16. Badania patentowe w zakresie śledzenia działalnosci patentowej konkurencji i firm przodujących w danej dziedzinie.
 17. Badania patentowe stanu techniki (dot. opatentowanych i zgłoszonych do ochrony rozwiązaniach z danej dziedziny)
 18. Inne uzgodnione rodzaje badań patentowych.